De ebola crisis.

oktober 31st, 2014 by SMSL

Ebola crisis

Sinds februari 2014 is er een ebola-uitbraak in Guinee, Sierra Leone en Liberia. Ebola is een infectieziekte waartegen (nog) geen vaccin of medicijn bestaat. De ziekte is zeer besmettelijk en in veel geval­len ook dodelijk. Sinds de uitbraak zijn er tot nu toe (eind septem­ber 2014) naar schatting 5800 besmettingen en ruim 2600 sterfge­vallen te betreuren. De situatie is zorgelijk en nog lang niet onder controle.

De overheden van de getroffen landen zijn met de huidige beperkte middelen en financiën niet in staat een einde te maken aan deze veelzijdige crisis.

De epidemie heeft een grote invloed op het dagelijks leven in de ge­troffen gebieden. Naast het vreselijke verlies van familieleden en vrienden en de angst voor besmetting treft het ook de toch al kwets­bare economieën van deze landen en de dagelijkse gang van zaken. Veel scholen zijn na de zomervakantie nog niet geopend, er is  bijna geen tijd en ruimte voor overige gezondheidszorg. Bovendien zijn veel landsgrenzen gesloten wat een grote belemmering oplevert voor de handel, waardoor de prijzen voor eerste levensbehoeften enorm zijn gestegen.

In Sierra Leone was er vorige maand een tijdje sprake van een Shut-Down: inwoners mochten de straat niet op en moesten bin­nen blijven. Gezondheidswerkers hebben voorlichting gegeven en zeep uitgedeeld maar ook patiënten opgespoord. Bij die – voor zo­ver mogelijk – huis-aan-huis-controles zijn veel besmette mensen aange­troffen, maar ook veel al gestorven mensen. Deze dode mensen vor­men het grootste besmettingsgevaar voor de mensen in de directe omgeving.

De hoop is ook dat er hierdoor wat meer vertrouwen ontstaat onder de bevolking over de aanpak van de epidemie door de overheid.

We hebben contact gehad met de scholen in Grafton. Deze zijn mo­menteel ook nog gesloten. De hoofddocenten Isatu en Sheriff doen hun best het team van leraren nu aan school verbonden te houden.

Laat een bericht achter