De stichting

 

Oprichting en doel

 

Stichting Solidair met Sierra Leone is in september 2003 opgericht op initiatief van de toen 20-jarige Tom Samu, samen met enkele Nederlanders. Tom is afkomstig uit Sierra Leone en sinds 2000 woonachtig in Nederland. Zijn missie is een brug te slaan tussen Sierra Leone en Nederland om solidariteit tussen mensen daar en hier concreet en praktisch vorm te geven. Hij weet wat het betekent om met een lege maag op school te zitten.Stichting Solidair met Sierra Leone heeft als doel het ondersteunen van kleinschalige ontwikkelingsprojecten op het gebied van onderwijs, gemeenschapsvoorzieningen en gezondheidszorg in Sierra Leone. Dit land ligt in West Afrika en werd 10 jaar lang geteisterd door een burgeroorlog, waaraan in 2002 door ingrijpen van de Verenigde Naties een einde is gekomen. Mede door deze oorlog is het land één van de armste landen ter wereld.

 

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Mohamed Saccoh: voorzitter

Hans ten Houten: secretaris

Rikst Aukema: penningmeester

Peter van Wees: lid

Janneke Nijholt: lid

Francis Jackson: lid

 

Overige functies:

Tom Samu:  is adviseur voor de context van het project in Sierra Leone.

José Carlos Gil: websitebeheer.

 

Jaarverslag:
Hier kunt u het Jaarverslag over 2013 inzien.

Beleidsplan:
Hier kunt u het Beleidsplan 2014/2015 inzien.

Begroting:

Hier kunt u de Begroting voor 2015 inzien.

 

Vragen aan de stichting kunt u mailen naar:

info@solidairmetsierraleone.nl

 

 Reacties op onze website kunt u hieronder plaatsen:

Laat een bericht achter