Nieuwsbrief

 

Nieuwsbrief Solidair met Sierra Leone,

 

voorjaar 2016

 

Informatie vanuit het bestuur (april 2016)

 

Belangrijke veranderingen

 

Wij willen jullie graag informeren over belangrijke veranderingen in de Stichting:

 

 • De projecten in het War Wounded Camp worden afgerond. Tot en met juni 2016 zal vanuit de donateursgelden het docententeam van de Primary School nog een maandelijkse financiële ondersteuning ontvangen. Dit betekent het einde van de activiteit van de stichting aan het ‘War Wounded Camp’.
  Daarmee hebben wij voldaan aan al onze afspraken en verantwoordelijkheden.

 

 • Wisseling van bestuursleden:

Mevrouw J. Nijholt en de heren P van Wees, J.G ten Houten en F. Jackson treden per 15 april 2016 uit het bestuur.

Babah Tarawally treedt toe tot het bestuur.

 • De Stichting wordt voortgezet door Mohamed Saccoh, Rikst Aukema en Babah Tarawally in Nederland in samenwerking met Paul Fuller vanuit het Verenigd Koninkrijk. De Stichting blijft actief in Sierra Leone en wil zich blijven richten op onderwijs. In december 2015 heeft Mohamed tijdens een familiebezoek in Londen ook Paul Fuller ontmoet. Over de gezamenlijke plannen horen jullie binnenkort meer. Houd de website en de Facebook-pagina in de gaten!

 

 • Donaties na 1 mei 2016 worden gebruikt voor de nieuwe projecten vanuit de Stichting.

Als u toch wilt stoppen dan moet u zelf uw periodieke overschrijving beëindigen.

 

 Werkbezoek 2015

 

Mohamed Saccoh heeft van 2 tot 12 november namens de Stichting een laatste officiële werkbezoek gebracht aan de projecten in Grafton. Na ruim 12 jaar wordt de samenwerking met de scholen officieel beëindigd.

Mohamed heeft na aankomst in Grafton de leerlingen verrast met speelgoed, schoolspullen en sportkleding. Deze spullen heeft de Stichting de afgelopen jaren ontvangen van o.a. O.B.S. De Letterbeam in Heerenveen.

 aan tafel

Schoolspullen voor de Primary School

Primary School

 • Tijdens de gesprekken met de Primary School werd duidelijk dat de erkenning door het ministerie van onderwijs nog op zich laat wachten. Mohamed heeft samen met het hoofd van de Primary school I.K. Fofanah geprobeerd in contact te komen met de  met de minister maar helaas was de minister op werkbezoek in Parijs. Vanuit de Stichting is het niet mogelijk meer invloed uit te oefenen op dit proces.
 • Als afscheidscadeau is een uitgebreide muziekset in Freetown aangeschaft die is aangeboden aan de Primary School. De school kan deze gebruiken voor bijzondere activiteiten en de verhuur aan bijvoorbeeld andere scholen of festiviteiten buiten school zal extra inkomsten opleveren.

 paneelboxen

Muziekset: mengpaneel                                                                   +                                               geluidsboxenset!

 

Secondary School

 • In de gesprekken met het hoofd van Secondary School, de heer S.S. Tarawally, werd duidelijk dat inmiddels een aantal docenten worden betaald door het ministerie van onderwijs. Van de 22 leerkrachten hebben 14 leerkrachten zich aangemeld voor een voucher bij het ministerie van onderwijs. Daarvan krijgen inmiddels 6 leraren inkomsten vanuit het ministerie van onderwijs.
 • Er is een nieuw klaslokaal gebouwd. Wij concluderen hiermee dat de school de zaken goed weet te organiseren.
 • Vanuit het docententeam kwam het verzoek de kosten voor een laatste studiejaar van docent Donald Macauley te betalen. Dit is inmiddels toegekend.
 • Conclusie: De Secondary School kan goed op eigen kracht verder!

 

sportkleding

 Sportkleding (Spieren voor spieren City Run 2012)
en schoolspullen voor de vrolijke leerlingen van de Secondary School

 

Donateursavond 27 november 2015: 

 

 • Tijdens de feestelijke laatste donateursavond is in overleg met de aanwezige donateurs besloten dat de financiële steun aan de Secondary wordt beëindigd. Het bedrag dat we nog tot onze beschikking hebben zal tot 1 juni 2016 besteed worden aan de salarissen van docenten van Primary School.
 • Mohamed Saccoh heeft aangegeven de Stichting voort te willen zetten. In samenwerking met Paul Fuller (een Engelse donateur) wil hij nieuwe projecten elders in Sierra Leona opzetten.

 

Enkele reacties van bezoekers van de donateursavond:

Wat zag het er gezellig en welkom uit.
Het voelde ook raar om op deze manier te vertrekken.
Ik vond het mooi mee te krijgen hoe zorgvuldig en toegewijd jullie dit afbouwproces hebben uitgevoerd.

 

Het was een mooie avond met nuttige informatie en filmpjes van het project.
En natuurlijk waren er allemaal lekkere hapjes en drankjes,
Mohamed was net terug van een bezoek aan Sierra Leone en hij vertelde uitgebreid over zijn belevenissen en hoe het project er voor stond.
Een mooie afronding van de vele activiteiten die er de afgelopen jaren zijn geweest.

 

Aan het eind van de donateursavond bleken de aanwezigen, voornamelijk huidige en voormalige bestuursleden, de overtuiging toegedaan dat het een goed besluit is om in Grafton te stoppen. Niet alleen omdat het na meer dan tien jaar hulpgelden van onze kant voor de hersteljaren na de oorlog goed is dat de mensen ter plaatse er volledig voor gaan staan maar ook omdat de laatste jaren de levensomstandigheden in en om de scholen aan het veranderen en verbeteren zijn en tenslotte het gegeven dat ook de nationale overheid verantwoordelijkheid voor de scholen is gaan nemen. 

 

 

Vorige nieuwsbrieven vindt u in het menu links, in de blauwe tekst.

˜

Laat een bericht achter