Nieuwsbrief 2012

 

www.solidairmetsierraleone.nl    info@solidairmetsierraleone.nl   Tel.: 0512-546511

ING bank rekening : 9 6 7 4 1 9 3   Kamer van Koophandel 01101028    Erkend als ANBI

 

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2012

 

Onze” Joop is overleden:

Op 16 april j.l. is Joop Swint overleden.

Joop was vanaf het begin van de Stichting in 2003 samen met Betsy en hun dochter Susanne met hart en ziel betrokken bij het werk. Lange tijd als voorzitter en de laatste jaren als ruggensteun voor Betsy nadat zij het voorzitterschap van hem had overgenomen. Hij heeft veelal op de achtergrond met grote toewijding en betrokkenheid ontzettend veel werk verzet voor ons project. Wij zijn daar zeer dankbaar voor.

Wij als ‘Sierra-familie’ zijn verdrietig om het verlies en onze gedachten zijn bij Betsy, Frans en Susanne. Wij wensen hen troost en steun.

Wisselingen in het bestuur:

De bestuurssamenstelling van stichting Solidair met Sierra Leone is de laatste jaren flink in beweging: Ko Klootwijk is gestopt als actief bestuurslid. Hij doet nog wel de financiële contacten met de scholen, totdat er iemand beschikbaar is om dit over te nemen. Arjen Noom, voorzitter, moest zich door werk- en gezinsomstandigheden terugtrekken.

Het bestuur bestaat nu uit: Peter van Wees (lid), Janneke Nijholt (secretaris), Rikst Aukema (lid, PR), Betsy Swint (lid), Francis Jackson (lid), Mohamed Saccoh (lid). Mohamed zal ingewerkt worden als voorzitter.

Er zijn nog veel andere mensen actief, o.a.: Sietske Tadema  (coördinator markten), Anton Mertens (coördinator Eten voor eten) en Tom Samu, adviseur.

Diverse pogingen om de opengevallen post van penningmeester op te vullen, brachten tot nu toe niet het gewenste resultaat. Dit kost veel inspanning van het zittende bestuur, reden waarom gekozen is voor een overgangsperiode. In deze overgangsperiode zullen de zittende leden alle noodzakelijke taken van het dagelijkse bestuur onderling verdelen en uitvoeren. Daarbij is het een hele steun dat de voormalige penningmeester, Ko Klootwijk, de financieel / administratieve ondersteuning en de correspondentie met de  scholen voor zijn rekening blijft nemen. Daarnaast blijft de  voorzitter voorlopig op papier in functie. In de functie van secretaris is sinds eind 2011 opnieuw voorzien.

Het bovenstaande heeft tot gevolg dat de tot nu toe gebruikelijke activiteiten van de stichting  enigszins moeten worden beperkt. Het beleid is erop gericht dat de inkomsten van de stichting, die sinds enkele jaren geleidelijk teruglopen, niet onnodig afnemen en voldoende blijven voor de verplichtingen van met name schoolmaaltijden, lerarensalarissen en  examenkosten van de scholen in Grafton. Het een en ander zal van onze kant ter sprake komen bij de geplande, eerstvolgende donateursavond op vrijdag 1 maart 2013.

 Vernieuwde website:

Ga eens kijken op www.solidairmetsierraleone.nl

Het is de moeite waard, want José Gil heeft zich bij ons gemeld en met veel animo en deskundigheid heeft hij zich gestort op de klus om onze website te actualiseren. Met vreugde en voldoening kun je daar bijvoorbeeld via Youtube kijken en luisteren naar ons muziek-voor-muziek-festival. Ook staat het welkomstlied van ons laatste bezoek in Sierra op de site.

Voor de oplettenden onder ons: het mooie nieuwe logo is eveneens van José!

 Inkomsten: 

Kaartenactie:

Margo, één van onze donateurs, is amateurfotografe en maakt close-up-foto’s van de bloemen in haar tuin, die ze verwerkt tot foto-kaarten, -kalenders en -boekjes. Ze heeft laten weten dat ze dit jaar opnieuw in november en december de opbrengst van haar foto’s aan de stichting schenkt om zelfvoorzienende projecten te ontwikkelen.

 Warme sloffen:

Ietie Wijnalda heeft ruim twintig paar sloffen in alle kleuren gebreid. Ook deze opbrengst wordt geheel cadeau gedaan aan de stichting. Breiwol en katoen zijn welkom!

sloffen

 

Diamantjes plakken:

De opleiding voor tandartsassistenten van de Friese Poort verwacht op 10 december weer lange rijen studenten: zij laten een diamantje op hun tand plakken, zodat ze tijdens de feestdagen op hun mooist zijn, maar tevens een gift geven voor de kinderen in Sierra Leone. De opbrengst zal worden besteed aan EHBO-voorzieningen op de scholen.

 Kerstmarkt:

Op 15 december staan we met uw? tweedehands kerstspullen in de Bilgaardpassage. Elke keer weer een feest! De opbrengst is voor zelfvoorzienende projecten.

 Engelse contacten:

Leden van verschillende Rotary-clubs in Engeland en andere engelse contacten van onze stichting gaan regelmatig naar het project toe en doneren veel geld.

 Kerstkoor:

Ook het kerstkoor “De Kerststerren”gaat opnieuw de sterren van de hemel zingen, dit alles voor de schoolkinderen in Sierra.

 Nog meer acties:

drums

Daarnaast zijn er nog steeds vele andere kleine en grote initiatieven.

Zo krijgen wij jaarlijks van de World Runners een bedrag uit de opbrengst van hun trimloop evenementen.

En er werd geld ingezameld op Bildtbeat in Sint Annaparochie.

world_runners

Bezoeken aan de school:

Het afgelopen jaar heeft Mohamed Saccoh ons project twee maal bezocht.

Hij en zijn partner Rikst waren er tijdens de zomervakantie van de school. Toch hebben ze leuk contact gehad met verschillende onderwijzers en natuurlijk met de rondzwervende schoolkinderen.

 

kids

Zijn laatste bezoek was vluchtig. Hij had een opdracht te doen voor een vriend, maar heeft ook ons project bezocht. Tijdens dat bezoek heeft hij met Isatu, het hoofd van de primary school, bekeken hoe haalbaar het bakkerij-project is. Dit is het project, dat in het kader van zelfvoorzienende projecten is aangevraagd vanuit de primary school. We vinden het belangrijk dat de mensen in het kamp op den duur in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.  We willen daarbij uitgaan van hun eigen ideeën: die hebben het meeste kans van slagen. Maar we willen ook goed kijken naar de haalbaarheid. Daarom zijn we blij dat Mohamed hier ter plekke naar heeft kunnen kijken. Het bestuur neemt een beslissing over het bakkerij-project voordat Betsy en Susanne naar Sierra vertrekken. Susanne en Betsy Swint gaan nl. opnieuw ons project bezoeken. Op de laatste bestuursvergadering is besloten dat Mohammed Saccoh mee gaat. (In het verleden is afgesproken dat per kalenderjaar één persoon een vliegticket vergoed krijgt door de stichting.)

band

Betsy schrijft: “ Op 28 januari vertrekken we met de trein naar Brussel. Op 29 januari ’s ochtends vliegen we dan vanaf Brussel naar Lunghi. Dat is een vlucht die ons op een redelijke tijd doet aankomen, zodat we op Lunghi-luchthaven afgehaald kunnen worden. Zo krijgen we gemakkelijker een taxi. Dan op naar de ferry en daarna weer een taxi. We hopen dan om een uur of 11 ’s avonds daar in de hitte in een bed te rollen.

We vinden het fijn om te gaan zien hoe het reilt en zeilt, maar we vinden het echt geen vakantie. Wel verheugen we ons erg op de ontvangst door de schoolband, we zijn erg nieuws-gierig of de kinderen de  instrumenten kunnen bespelen en hoe dat klinkt.”

De basis van ons project:

Applaus voor de donateurs die jaar in jaar uit geld storten! Daarmee leggen zij de financiële basis voor het betalen van de schoolmaaltijden en voor de vergoedingen en eventuele opleidingen voor de leraren. En ook voor de examengelden voor de kinderen van de basisschool en het voortgezet onderwijs. Opnieuw was de score van de examens op beide scholen bijna 100 %! Dat betekent dat nu ruim honderd kinderen in het kamp een goed diploma hebben en daarmee meer kansen!

 Uit een verslag van Isatu, hoofd van de Primary School:

 verslag

WE  WENSEN  U  FIJNE  FEESTDAGEN  EN  EEN  GOED  2013 ! !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laat een bericht achter