Nieuwsbrief 2014

 

 

Nieuwsbrief oktober 2014.

Woord vooraf

De Ebola-epidemie in Sierra Leone veroorzaakt de afgelopen maanden telkens weer zeer ingrijpende veranderingen in het land. Zie de betreffende passage.Sommige voornemens in deze nieuwsbrief zullen we daarom wellicht nog weer moeten aanpassen.

Ebola crisis

Sinds februari 2014 is er een ebola-uitbraak in Guinee, Sierra Leone en Liberia. Ebola is een infectieziekte waartegen (nog) geen vaccin of medicijn bestaat. De ziekte is zeer besmettelijk en in veel geval­len ook dodelijk. Sinds de uitbraak zijn er tot nu toe (eind okto­ber 2014) naar schatting 5800 besmettingen en ruim 2600 sterfge­vallen te betreuren. De situatie is zorgelijk en nog lang niet onder controle.

De overheden van de getroffen landen zijn met de huidige beperkte middelen en financiën niet in staat een einde te maken aan deze veelomvattende crisis.

   

De epidemie heeft een grote invloed op het dagelijks leven in de getroffen gebieden. Naast het vreselijke verlies van familieleden en vrienden en de angst voor besmetting treft het ook de toch al kwetsbare economieën van deze landen en de dagelijkse gang van zaken. Veel scholen zijn na de zomervakantie nog niet geopend, er is bijna geen tijd en ruimte voor overige gezondheidszorg. Bovendien zijn veel landsgrenzen gesloten wat een grote belemmering oplevert voor de handel, waardoor de prijzen voor eerste levensbehoeften enorm zijn gestegen.

In Sierra Leone was  sprake van een Shut-Down: inwoners mochten de straat niet op en moesten binnen blijven. Gezondheidswerkers hebben voorlichting gegeven en zeep uitgedeeld maar ook patiënten opgespoord. Bij die – voor zover mogelijk – huis-aan-huis-controles zijn veel besmette mensen aangetroffen, maar ook veel al gestorven mensen. Deze dode mensen vormen het grootste besmettingsgevaar voor de mensen in de directe omgeving.

De hoop is ook dat er hierdoor wat meer vertrouwen ontstaat onder de bevolking over de aanpak van de epidemie door de overheid.

We hebben contact gehad met de scholen in Grafton. Deze zijn mo­menteel ook nog gesloten. De hoofddocenten Isatu en Sheriff doen hun best het team van leraren nu aan school verbonden te houden.

Wisselingen in het bestuur

Sinds begin 2014 is het bestuur van de Stichting Solidair met Sierra Leone actief met vijf personen, die om de zes weken vergaderen. Het bestuur bestaat nu uit: Mohamed Saccoh (voorzitter), Hans ten Houten (secretaris), Rikst Aukema (penningmeester), Janneke Nijholt (lid), Peter van Wees (lid) en Francis Jackson (lid).

Dit voorjaar was het nog de bedoeling dat Mohamed Saccoh eind augustus/ begin september een werkbezoek zou brengen aan ons project in Sierra Leone, zijn geboorteland. Door persoonlijke omstandigheden (zie “Idris Skelte” hieronder) maar vooral ook door de zich snel uitbreidende Ebola-epidemie in o.a. Sierra Leone heeft dit werkbezoek niet plaatsgevonden.

 Kaartje Idris als JEPG
10-jarig bestaan War Wounded AcadamyIn september 2003 is de War Wounded Acadamy, ook wel bekend als de Secondary School, opgericht. Afgelopen schooljaar 2013/2014 be­stond de school dus officieel tien jaar! Dit kon natuurlijk niet onge­merkt voorbij gaan en daarom is dit op 19 mei jl. in Grafton gevierd nadat de oudste leerlingen de eindexamens hadden afgerond.10th Aniversary War Wounded Academy 01 Er zijn verschillende activiteiten georganiseerd, zoals een voetbal­toernooi en een debatwedstrijd en natuurlijk mocht een optreden van de schoolband ook niet ontbreken. Het bestuur heeft in 2013 besloten een eenmalige financiële bijdrage te sturen voor deze speciale dag. Van Sheriff hebben we begrepen dat het een geslaagd feest was. Zie de foto’s. Op naar de volgende tien jaar! 
De contacten met de schoolhoofden, Sheriff en Isatu, verlopen nu grotendeels per e-mail en per telefoon. Op hun verzoek hebben wij als bestuur besloten een eenmalige fi­nanciële bijdrage te sturen, dit als tegemoetkoming in de stijgende kosten voor eerste levensbehoeften. Daarnaast kan het budget be­stemd voor schoolmaterialen worden besteed aan hygiëne maatre­gelen voor leerlingen en leraren zodra de scholen weer geopend zijn. 

   

 10th Aniversary War Wounded Academy 02,niv

      10th Aniversary War Wounded Academy 03niv,transf

 

Activiteiten van de Stichting

Het is de bedoeling van het bestuur om – na tien jaar samenwerking – de activiteiten van de stichting geleidelijk tot 1 januari 2016 af te bouwen. Een goede afronding houdt in dat de Primary School en de Secondary School in de War Wounded Community in Grafton vanaf die datum levensvatbaar zijn. Daarom is in de afgelopen jaren een aantal ontwikkelingen in gang gezet die de levensvatbaarheid moeten onder­steunen.

Onze stichting betaalt nu nog de lerarensalarissen van beide scholen. De bedoeling is dat na 1 januari 2016 het Ministry of Education van Sierra Leone deze kosten overneemt.

Met de heer Paul Fuller is afgesproken dat zijn Engelse Rotaryclub in 2014 en 2015 een reeks bouw- en installatietechnische verbeteringen van de schoolgebouwen financiert.

Afscheidscadeau

Vóór 1 januari 2016 willen wij de scholen een mooi en passend af­scheidscadeau aanbieden.

Wie heeft nog ideeën daarvoor?

Donateursavond 24 oktober 2014 in Leeuwarden.

Wij zullen het een en ander ter sprake brengen bij de geplande, eerst­volgende donateursavond op vrijdag 24 oktober 2014 in Leeuwarden. Vanaf 19:15 uur bent u welkom en staat er koffie en thee klaar in de gemeenschappelijke ruimte van het centraal wonen project “Circa”, Schoolstraat 9 te Leeuwarden. Het programma start om 19:30 uur.

Evenals bij andere donateursavonden serveren we speciale drankjes en Afrikaanse hapjes.

Diverse contacten

Met verschillende organisaties die ook iets doen voor de scholen in Grafton onderhouden wij contacten.

Allereerst dus een Rotaryclub in Engeland die het (groot) onderhoud van de schoolgebouwen mogelijk maakt.

Afgelopen jaar rond kerst hebben de Kerststerren met ver­scheidene optredens in en om Leeuwarden weer geld ingezameld voor de schoolkinde­ren in Sierra Leone. Zie foto hieronder.

2013-12 Kerststerren bij AH XL Lwd,niv,groter

 

 

 

 

Afgelopen jaar hebben de World Runners ook weer een deel van hun opbrengsten van hun hardloop evenementen afgestaan voor de kinde­ren in Sierra Leone. image001klein

 

Laat een bericht achter