Nieuwsbrief 2011

 

www.solidairmetsierraleone.nl info@solidairmetsierraleone.nl

 

 

Tel.: 0512-546511
ING bank rekening : 9 6 7 4 1 9 3 [break]

Kamer van Koophandel 01101028 Erkend als ANBI

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2011

Deze nieuwsbrief brengt u veel goed nieuws en blije nieuwtjes, maar ook minder goed nieuws. We zijn allemaal aangeslagen door het slechte nieuws dat ons oud-bestuurslid en man achter de schermen Joop Swint onlangs kreeg ten aanzien van zijn gezondheid. We wensen hem samen met Betsy, Susanne en Frans alle kracht toe.

Nieuwe mensen, nieuwe inspiratie

Een aantal van u heb ik al ontmoet op het muziek festival op 27 november jl. en anders zie ik u graag tijdens een van de activiteiten van de stichting.

Francis Jackson

Francis is ook tot het nieuwe bestuur toegetreden. “Ik kom oorspronkelijk uit Sierra Leone en sinds 1997 woon ik in Nederland. Ik ben nu derdejaars HBO student richting Chemische Technologie (proces en engineering techniek) waarbij ik in het propedeuse jaar de richting petrochemie & offshore volgde.” Francis is een man met vele talenten en zijn aanwezigheid geeft veel wederzijdse inspiratie en betrokkenheid. Op de foto heeft hij voor het bestuur gekookt en op 28 oktober kookte hij de hoofdmaaltijd bij ‘Eten voor Eten’ voor 27

 

Migranten bieden hun steun aan

Het bestuur heeft kennis gemaakt met nog twee migranten die veel voor de voortgang van het project kunnen betekenen. De eerste is Mohamed Kiellow, ook afkomstig uit Sierra Leone. Hij heeft rechten gestudeerd. Hij gaat sinds 2008 vanuit een Neder-landse organisatie 6 à 7 maanden per jaar voor mensenrechtenissues naar Sierra Leone. Hij wil zich bij zijn volgende bezoek inzetten voor het proces om de scholen in ons project erkend te krijgen door het Ministerie van Onderwijs, zonder dat daar smeergeld voor nodig is. De tweede is Mohammed Saccoh, ook afkomstig uit Sierra Leone. Hij volgt momenteel de opleiding IBMS (Internationaal Business en Management Studies). Hij gaat volgend jaar 6 maanden stage lopen in Sierra Leone. Ook hij wil graag ons project steunen. In eerste instantie zal hij met de Middelbare school in het War Wounded Camp het business plan uitwerken voor de schoolband. Daarnaast zal hij gesprekken voeren over de haalbaarheid van de exploitatie van een bus voor de school(band). Voor het bestuur betekent dit een geschenk dat migranten hun energie en kwaliteiten willen inzetten van om van ons project een succes te maken.

Het bestuur is blij met de toetreding van een aantal nieuwe mensen die zich voor het project in Sierra Leone willen inzetten:

Arjen Noom

Arjen is in augustus Betsy Swint opgevolgd als voorzitter. Hij schrijft: “Ik ben geboren in Zuid Afrika, Pinetown, en nu 46 jaar oud. Mijn gezin bestaat uit mijn dochter Lelise uit Ethiopië en mijn vrouw Carla. Ook horen bij mijn gezin onze drie honden. Mijn hobby’s zijn vooral werken met de computer, zoals het installeren van hardware en programma’s, downloaden van muziek en films. Verder is onze favoriete bezigheid lekker erop uit, naar verre landen of lekker op de camping in Nederland. Ik streef samen met bestuur, ambassadeurs, donateurs en de belangstellenden van de stichting Solidair met Sierra Leone naar een vruchtbare samenwerking om onze mensen in Sierra verder te helpen.

Janneke Nijholt

Janneke is onze nieuwe secretaris. Zij schrijft: “Al een aantal jaren ben ik donateur en volgde ik met veel interesse de activiteiten van de Stichting. Met name was ik vaak onder de indruk van de verhalen van Betsy en Suzanne over hun bezoeken aan de twee scholen in het War Wounded Camp bij Grafton. Ik ben werkzaam als schoolmaatschappelijk werker, werk vanuit verschillende scholen met kinderen en hun ouders met als doel dat kinderen zich zo goed mogelijk kunnen ontplooien en ontwikkelen. Kinderen zijn de hoop voor de toekomst vooral in een land als Sierra Leone. Dat de Stichting de twee scholen financieel ondersteunt door o.a. maaltijden voor de kinderen, investeert in leerkrachten, eindtoetsen, oog heeft voor de positie van meisjes, de koers van het project verlegt naar zelfstandigheid spreekt mij erg aan. Sinds augustus 2011 heb ik de taak van secretaris op mij genomen en ben ik mij nog aan het inwerken. Ik ben onder de indruk van de daadkracht van de diverse bestuursleden, het kritisch met elkaar kijken en afstemmen over wat ‘echt’ nodig en helpend is, daarbij bewust zijn van onze eigen westerse manier denken en hoe passend aan te sluiten bij de initiatieven vanuit de twee scholen in SL. Voor mij een prachtige uitdaging om deel uit maken van dit bestuur en ik hoop op mijn manier een steentje bij te dragen voor het verzelfstandigen van de twee scholen in Grafton.

Weer tekort op de begroting

Ondanks een aantal mooie bijdragen die we mochten ontvangen (zie hieronder), lijken we het jaar 2011 toch af te sluiten met een tekort op de begroting. Dit kunnen we nog opvangen uit een opgebouwde reserve maar in 2012 zullen we strikt de tering naar de nering moeten zetten. Meer inkomsten of anders, met pijn in ons aller harten, minder geld naar ons project.

Cordaid verdubbelt!!

Cordaid zegt toe dat ze bij een opbrengst van het Benefiet Spektakel van € 2000 het bedrag zullen verdubbelen tot € 4000. Wij zijn hier ontzettend blij mee.

Stichting World Runners gaat ons sponsoren

Stichting World Runners heeft als motto: “Hardlopen voor kinderen in de Derde Wereld”. Zij hebben besloten ons project voor enkele jaren als sponsorproject aan te nemen. Zij brengen geld bijeen door het organiseren van trimloop-evenementen. Per georganiseerd evenement wordt het gehele inschrijfgeld en sponsorgeld gereserveerd voor kindgerichte projecten in de Derde Wereld. De sponsoring aan de kinderen in Grafton zal geen vast bedrag per jaar inhouden maar afhangen van inkomsten. Zij hopen dat het in de orde van € 1000 per jaar kan worden en willen in januari 2012 al een bijdrage doen nog voor ons boekjaar 2011.

Schoolband compleet

Het geld voor de instrumenten en uniformen is nu binnen. Staf en leerlingen van de middelbare school in het War Wounded Camp zijn hier ontzettend blij mee. Dit succes is mogelijk gemaakt door deelnemers van de 1%Club, Stichting World Runners, De Bazuin te Oentsjerk, enkele donateurs, iedereen van het Benefiet spektakel en Cordaid.

FaceBook en YouTube

Behalve op de website kun je nu ook onze activiteiten volgen via FaceBook en You Tube.

http://www.facebook.com/StichtingSolidairMetSierraLeone
http://www.youtube.com/user/SolidairmetSL

Geef het door aan je netwerk. Met dank aan Jose Carlos Gil en Mohamed Kiellow.

Benefiet Spektakel een SUCCES

Op 27 november was er een zeer succesvol Benefiet Spektakel. Een geweldig geslaagde middag op alle fronten: een geweldige sfeer, heerlijke muziek en …. het streefbedrag van € 2000 hebben we gehaald. En dit dankzij de inzet van heel veel vrijwilligers en muzikanten en het vertrouwen van het CG Beyers Naudé om hun mooie schoolgebouw te mogen gebruiken. We kunnen wel een pagina vullen met namen van mensen en hoe ze zich hebben ingezet. Onze grote dank aan allen.

Toeters & Bellen treden op tijdens het Benefiet Spektakel.
Groot applaus als Betsy Swint meedeelt dat het doel van € 2000 is bereikt door het Benefiet Spektakel.

Geld groeit aan de boom

Peter en Lia van Wees uit Roodkerk legden de appels en peren uit hun fruitbomen in een krat bij de weg en vroegen de afnemers een vrije bijdrage voor ons project. Het werd een eindbedrag van € 171,38.

En geld groeit in de tuin

Eén van onze donateurs heeft de bloemen in haar tuin van dichtbij gefotografeerd en daar kaarten van laten drukken. De opbrengst gaat naar ons project en is tot nu toe €106,79. De verkoop loopt nog door tot eind februari. 

Wist u dat ook dit jaar…..

…. het Kerstkoor de Kerststerren bij hun optredens collecteert voor ons project? …. de tandartsassistenten van ROC De Friese Poort een actiedag voor de kinderen in Grafton houden? …. de deelnemers aan de Global Mala bij Kundalini Yoga Leeuwarden een bijdrage gaven aan het schoolmaaltijdenproject?

Samenwerking met anderen

Waar mogelijk werken we samen met andere organisaties die in Sierra Leone actief zijn. Als was het alleen maar om van elkaars kennis en ervaringen te kunnen profiteren. In een volgende nieuwsbrief daarover meer maar we noemen ze alvast: Stichting Earthian Roots (Heerenveen), Stichting Sierra Leone Youth Initiative (Tilburg) en Stichting Cordaid.

 

Name:
E-Mail Address:


Laat een bericht achter