Onze projecten

 

1. De start van ons project: met een lege maag kun je niet goed leren

Heel veel kinderen waren de dupe van de oorlog (1991-2002): er zijn veel wezen en veel zwerfkinderen, ook omdat zoveel mensen hun woonplaats hebben moeten verlaten. Veel zwerfkinderen werden naar een deel van het vluchtelingenkamp bij Grafton gebracht, genaamd het War wounded camp. Bij dit kamp werd in 2000 door de bewoners een basisschool gesticht met de veelzeggende naam ‘War wounded community primary school Grafton’. Er staan momenteel + 360 kinderen ingeschreven en er zijn 8 onderwijzers aan de school verbonden. De regering geeft de school geen enkele financiële steun. Dat betekent geen leermiddelen, geen salarissen voor de leraren.

some of 'our' childrenVeel van deze kinderen moeten voor hun eigen kostje zorgen. Hierdoor is hun schoolbezoek onregelmatig of volgen ze de lessen met een lege maag. Vanaf 2003 tot juni 2014 hebben we deze kinderen ondersteund door hen te voorzien van een  maaltijd op school. Dit gaf hen de gelegenheid om regelmatiger en met meer aandacht de lessen te volgen en het was in deze periode tevens een belangrijk teken van hoop dat er ergens anders in de wereld mensen zijn die zich hun situatie aantrekken.

Vanaf 2011 zijn  we begonnen met het afbouwen van het aantal maaltijden. De Stichting streeft naar zoveel mogelijk zelfredzaamheid van de mensen in het War Wounded Camp. Daarom is besloten om de noodhulp geleidelijk af te bouwen en het accent meer te leggen op voorzieningen voor goed onderwijs en ondersteuning van het lerarenteam. Ook is er gewerkt aan de erkenning van de school door het Ministerie van onderwijs van Sierra Leone.

2. Zonder leraren geen onderwijs

Vanwege het grote verloop onder leraren zijn wij in 2006 begonnen met een kleine financiële vergoeding per maand voor de leraren. Daarnaast hebben we ongekwalificeerde onderwijzers de mogelijkheid geboden zich te scholen.

3. Samenwerken met anderen

Susanne en Betsy Swint hebben het project een aantal keren bezocht. Tijdens hun eerste reis hebben zij contact gelegd met een aantal Engelse Rotary-leden, die zich vervolgens ook voor het ‘War wounded camp’ zijn gaan inzetten. Betsy en Susanne waren ook de drijvende krachten achter de Nederlandse sponsorloop samen met de Engelse ‘Charity walk’.

De leden van het Engelse Rotary District 1250 waren na hun eerste bezoek in het kamp zo geschokt, dat ze meteen een bedrag gaven voor kookpannen, borden en kroezen. Er werden afspraken gemaakt over een verdeling van taken: wij zorgen voor de schoolmaaltijden, zij voor de bouw van de scholen. In 2010 hebben de Engelse Rotary-leden met de mensen in het kamp overlegd over de bouw van huizen. Er is toen afgesproken dat de laatste 75 gezinnen, die toen nog verbleven in tenten, zelf stenen gingen maken voor hun huizen.

De Engelse Rotary heeft ook gezorgd voor toiletten in het kamp.

Bij de Rotary is er een regel dat ze zich drie jaar mogen inzetten voor een project. Hun inzet moest dus eindigen. Wel hebben we nog steeds Engelse donateurs. Mohamed Saccoh en Rikst Aukema onderhouden vanuit het bestuur contact met deze donateurs.

4. Secondary School en Vakschool

Leerkrachten zijn in 2004 een Secondary School gestart. Ook hen geven wij een kleine vergoeding. 500 kinderen bezoeken de school. Donateurs hebben via een extra gift ook deze leraren de mogelijkheid gegeven zich bij te scholen.

Tot nu toe (najaar 2014) zijn er ruim honderd leerlingen geslaagd voor hun diploma Voortgezet onderwijs.

Op het schoolterrein is ook een vakschool gebouwd door de Engelse Rotary. Kinderen van de basisschool, die handiger zijn met hun handen, kunnen daar vervolgonderwijs krijgen.

5. Met muziek op weg naar zelfredzaamheid

De aanleiding voor dit project was een gesprek met de leerkrachten over hoe belangrijk muziek is tijdens hoogtijdagen, zoals sportdagen, Thanksgiving en begrafenissen.

Twee van onze donateurs organiseerden hun verjaardag samen en vroegen als cadeau een bedrag voor een muziekinstrument. Zo kon er o.a. een drumstel worden gekocht. Van dit instrument werden twee trommels en een bekken gemaakt.
the first instruments

Op de foto zie je de ontvangst tijdens ons bezoek. Men overtuigde ons dat een schoolband een goede inkomstenbron zou zijn op weg naar zelfredzaamheid. De schoolband verhuurt zich voor de hoogtijdagen, het geld wordt besteed aan leermiddelen. Tevens krijgen de kinderen muziekles.

In december 2011 hebben wij een muziekfestival georganiseerd om geld in te zamelen voor instrumenten. Van de opbrengst konden instrumenten voor  een volledige schoolband gekocht worden,  mede door verdubbeling door Cordaid.

Hier kun je de video van de schoolband zien

Vragen aan de stichting kunt u mailen naar:

info@solidairmetsierraleone.nl

 

Reacties op onze website kunt u hieronder plaatsen:

Laat een bericht achter