De school

De ‘War Wounded Community primary school Grafton’ en iets van haar geschiedenis.

housing of the school in 2003

De school is oorspronkelijk opgezet door de bewoners, samen met het World Food Program (WFP) en een aantal andere hulporganisaties. De regering van Nieuw Zeeland betaalde het canvas voor een aantal tenten voor de school en voor de kinderen. Plan International bekostigde de training van de toenmalige onderwijzers en zorgde voor schooluniformen.

Enige tijd na het einde van de burgeroorlog hebben deze organisaties zich teruggetrokken.

De school werd daarmee compleet  aan zijn lot overgelaten aangezien de regering van Sierra Leone geen financiën verschaft voor schoolmaterialen, salarissen en voeding voor de kinderen. Links zien we het onderkomen van de school zoals Tom Samu het bij zijn eerste bezoek aantrof.

In september 2005 stortte  de schooltent volledig in tijdens een storm. De onderwijzers en vrijwilligers zijn van leem (‘dirt-blocks’) eigenhandig de school gaan herbouwen.

the renovated school

In 2006 is dit gebouwtje gerenoveerd. De stichting heeft de vervanging van het dak op zich genomen.  Het Engelse Rotary District 1250 (Surrey and Sussex UK) heeft het geld ingezameld dat nodig was voor de verdere renovatie.  In de zomer van 2007 deden de Engelsen een intensieve fundraising voor nieuwe schoolgebouwen in het kamp. Zij liepen onder andere van Londen naar Leeuwarden. Enkele leden van onze stichting  sloten zich in Hoek van Holland bij hen aan en organiseerden  samen met basisschool de Olde Nije  een groot aankomstfeest.  Dankzij deze grote inspanningen  staat er nu een gebouw voor  de secondary school en een vakschool, terwijl  de stichting geld inzamelde voor nieuw schoolmeubilair.

the school buildingIn de zomer van 2007 werd een nieuwe basisschool gebouwd door een andere organisatie  te weten Stichting Woord en Daad met vrijwilligers van World Servants.

Laat een bericht achter