Leerkrachten: kennis is rijkdom

 

The teaching staff of the primary and secundary school

Tijdens hun bezoek in maart 2006 aan de school zijn Betsy en Susanne Swint zich ernstig zorgen gaan maken over hoe lang de leraren het nog vol zullen  houden. In Sierra Leone worden de meeste scholen niet door de regering gesteund. De scholen moeten hun kosten dekken uit het schoolgeld van de ouders. Maar wát als de kinderen geen ouders meer hebben of de ouders ook geen inkomen hebben? Onze leraren krijgen dus geen salaris. Zij doen dit werk omdat zij geloven in onderwijs. Zij zijn van mening dat een nieuwe burgeroorlog zal worden voorkomen door kinderen kennis bij te brengen, zodat zij kans op een baan hebben. Het devies van de school is “Kennis is Rijkdom”. De leraren moesten naast hun werk voor de school een extra baan nemen om in hun onderhoud en dat van hun gezin te voorzien. Meestal is dit zwaar lichamelijk werk, zoals bijvoorbeeld tuinieren, stenen bikken etc. Ondanks hun idealistische instelling blijkt de dubbele taak, lesgeven en werken voor het eigen levensonderhoud, voor veel van hen te zwaar. Op dit moment zijn er acht leraren op de primary school. Ze staan op de foto rechts, samen met een aantal collega’s van de secondary school. Acht leraren op meer dan 400 kinderen.

Om de zware taak van de leraren te verlichten  draagt de stichting zorg voor een basisvergoeding in de kosten van hun levensonderhoud.  Ook zijn leerkrachten, die niet voldoende gecertificeerd waren, door de stichting financieel ondersteund om hun diploma’s te halen. In 2011 konden we melden dat alle leerkrachten gediplomeerd zijn.

Vanaf 2008 hebben we ook de leraren van de secondary school een minimale basisvergoeding kunnen geven, in de hoop hen te behouden voor deze meest kansarme  kinderen in  Sierra. De secondary school wordt nl. ook bezocht door kinderen van buiten het kamp, die anders geen kans op goed onderwijs zouden hebben.

Laat een bericht achter