Studiefonds Grafton

 

Korte voorgeschiedenis van Studiefonds Grafton.

Sinds 2003 zorgt de Stichting Solidair met Sierra Leone voor schoolmaaltijden voor de leerlingen van de War Wounded Primary School in Grafton. Daarnaast ontvangen de leraren van de Primary School en de Secondary School een kleine maandelijkse vergoeding. De stichting heeft bovendien regelmatig op zich genomen de examengelden van leerlingen te betalen.

Sinds 2006 hebben wij, Betsy en Susanne Swint, de scholen regelmatig bezocht. Tijdens deze bezoeken hebben we regelmatig met leerlingen gepraat. Bij ons laatste bezoek in februari 2013 hebben wij gesproken met een aantal ex-leerlingen van de War Wounded Secondary School. Wij waren benieuwd wat op dit moment hun vooruitzichten voor de toekomst zijn. De ex-leerlingen hebben alle negen aangegeven op dit moment geen werk te hebben. Ze willen graag verder studeren om hun kennis verder te ontwikkelen en betere vooruitzichten te hebben op een baan. Ook willen ze graag studeren om beter te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van hun land.

Eindexamenklas 2012-2013 van de Secondary School in Grafton.

Eindexamenklas 2012-2013 van de Secondary School in Grafton.

Ze hebben besloten om niet afwachtend thuis te zitten, maar zich te verenigen in een Vereniging van Oud-leerlingen. Met elkaar zetten zij zich nu in voor hun oude school: ze verlenen hand-en-span-diensten bij bijvoorbeeld sportdagen, motiveren leerlingen om naar school te blijven gaan en ondersteunen hen bij het maken van huiswerk. Naast deze activiteiten blijven zij dromen van een vervolgstudie.

Als u een donatie wilt geven voor het Studiefonds, kunt u het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL93INGB0009674193 t.n.v. Stichting Solidair met Sierra Leone, Leeuwarden, onder vermelding van Studiefonds.

Het idee. 

De gedreven instelling van deze ex-leerlingen en de wetenschap dat kennis meer welzijn en welvaart voor deze mensen kan opleveren, heeft ons doen besluiten een Studiefonds op te zetten. Een land in opbouw, zoals Sierra Leone, heeft goed geschoolde mensen nodig. Uit onderzoek is ook gebleken dat scholing oorlogen kan voorkomen. Het zou mooi zijn als deze jongen mensen, die zo gemotiveerd zijn om hun land vooruit te helpen, dat echt kunnen gaan doen.

Met de negen leerlingen en het hoofd van de Secondary School hebben wij onze ideeën globaal doorgenomen. Aan het Studiefonds zullen enkele voorwaarden worden gekoppeld, waaronder terugbetalen in termijnen, zodat ook anderen in de toekomst een beroep kunnen doen op het fonds. Dit past in het beleid van de Stichting om projecten te stimuleren die bijdragen aan zelfredzaamheid.

Studiefonds. 

Doel:

Het realiseren van een Studiefonds voor ex-leerlingen van de War Wounded Secondary School te Grafton.

Voor wie:

In eerste instantie voor de negen ex-leerlingen die deel uitmaken van de Vereniging van Oud-leerlingen.

Na het afronden van hun studie beginnen de studenten met terugbetalen. Zo zal er steeds een fonds blijven, waarvan een aantal gemotiveerde leerlingen gebruik kan maken.

Het hoofd van de Secondary School, de heer Sheriff S. Tarawally, beheert het Studiefonds en stelt een commissie samen, die beslist wie in aanmerking komen voor het fonds.

Kosten:

Een studie kost op dit moment gemiddeld 600 euro per jaar. De meeste studies duren 3 jaar. Daarnaast zijn er eventuele kosten voor boeken, vervoer naar Freetown en examengelden. Het streven is om 3 jaar lang 6000 euro per jaar in het Studiefonds te stoppen.

Voorwaarden voor deelname:

De studenten die een beroep doen op het Studiefonds zullen een contract ondertekenen.

In het contract zal staan:

  • Dat het ontvangen geld wordt teruggestort in het fonds. De afbetaling kan in termijnen gebeuren en zal starten zodra de studenten een inkomen ontvangen.
  • Dat toekomstige studenten, voordat zij het geld ontvangen, alle gegevens van de studie bekend maken aan Sheriff. Zoals kosten, adres van de school, duur van de studie enz.
  • Dat studenten 2 x per jaar een update van hun vorderingen geven aan ondergetekenden.
  • Dat studenten niet vragen om extra vergoedingen, zoals bijvoorbeeld geld voor medische kosten, voor familieleden, enz.

Wanneer gemaakte afspraken in de opgestelde contracten niet worden nagekomen, zal de betreffende student het jaar daarna geen vergoeding meer ontvangen.

IMG_0382web

Leerlingen Secondary school

Werkwijze in Nederland:

In de maanden november, december en januari zullen wij ons de komende 3 jaar (2013, 2014 en 2015) inspannen om geld voor het studiefonds te verwerven.

Dit geld zal niet uit de al bestaande donaties en giften van de Stichting Solidair met Sierra Leone komen. Het betreft dus een aparte inzamelingsactie. Er zal wel gebruik worden gemaakt van het rekeningnummer en de bekendheid van de Stichting Solidair met Sierra Leone.

Afhankelijk van het opgehaalde bedrag kunnen één of meer studenten een studie bekostigd krijgen. Ons streven is om negen mensen te laten deelnemen.

In overleg met het hoofd van de Secondary School en de oud-leerlingen zal een keus gemaakt worden of alleen het collegegeld wordt betaald of ook de boeken en eventuele reiskosten.  Steeds uitgaande van het opgehaalde bedrag.

Na 3 jaar zullen wij de financiering stoppen en ligt de verantwoordelijkheid voor het verdere verloop van het fonds bij de mensen in Sierra Leone zelf.

Betsy en Susanne Swint

 

 

Laat een bericht achter